Školení k realitnímu zákonu | Základní kurz k realitní zkoušce | Komplexní kurz k realitní zkoušce


Školení k novému realitnímu zákonu
Délka školení: 1 den (8 hodin)
Cena školení: 3.000,-Kč
Hlavní lektor: JUDr. Tomáš Philippi, spoluautor realitního zákona
Nabídka ke stažení: Celou nabídku školeni si také můžete stáhnout zde
Nejbližší termíny:
25.2. | Olomouc
26.2. | Brno
27.2. | Ostrava
V případě zájmu o individuální termín nás kdykoli kontaktujte

Všem zájemcům o získání komplexního přehledu o nové právní úpravě nabízíme školení k zákonu o realitním zprostředkování.

Nová pravidla mimo jiné vyžadují odborný přehled realitního zprostředkovatele a především znalost všech povinností, které nově právní úprava pro realitní zprostředkovatele stanoví, a při jejichž nesplnění hrozí mimo jiné i podstatné finanční sankce.

Realitní zprostředkovatel také nyní nese jasně vymezenou odpovědnost za své jednání a za plnění všech povinností vůči zájemcům.

"Nechte se školit přímo od spoluautorů realitního zákona"

Účastníci školení budou přístupnou a srozumitelnou formou seznámeni se všemi novinkami, povinnostmi a požadavky, které pro realitní zprostředkovatele z této nové právní úpravy vyplývají.

Základní témata školení:

 • realitní zprostředkování jako samostatná vázaná živnost,
 • podmínky pro získání nového živnostenského oprávnění "Realitní zprostředkování",
 • požadavky na absolvování realitní zkoušky,
 • omezení využívání dalších osob při výkonu realitního zpostředkování,
 • povinné pojištění,
 • podmínky pro poskytování úschov,
 • odbornost a odpovědnost realitního zprostředkovatele,
 • náležitosti smlouvy o realitním zprostředkování,
 • informační povinnost realitního zprostředkovatele,
 • stanovení provize a její splatnost,
 • důvody pro neplatnost smlouvy o realitním zprostředkování,
 • možnost zájemce odstoupit od smlouvy o realitním zprostředkování,
 • výhradní smlouvy,
 • omezení délky výpovědní doby,
 • sankce za porušení povinností realitním zprotředkovatelem
Základní přípravný kurz k realitní zkoušce (vybrané otázky)
Délka kurzu: 6 lekcí (délka jedné lekce - 8 hodin)
Zaměření základního kurzu:
Základní kurz se věnuje vybraným okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor "Realitní zprostředkovatel" a zahrnuje především okruhy, u nichž je stanoveno jejich ověření písemným testem.
V ramci kurzu tedy nejsou zahrnuty okruhy realitní zkoušky týkající se praktických dovedností realitního zprostředkovatele a některé další okruhy, u nichž není předepsáno písemné ověření.
Cena kurzu: 12.000,-Kč
Možnost absolvování realitní zkoušky:
Účastníci kurzu budou mít již při jeho zahájení možnost přihlásit se i k absolvování autorizované realitní zkoušky, jejíž konání bude zajištěno po ukončení kurzu v bezprostředně navazujících termínech tak, aby co nejlépe vyhovovaly každému zájemci o zkoušku (1. den - písemná část, 2. den - ústní část).
Pro účastníky kurzu možnost přihlásit se k absolvování autorizované realitní zkoušky za zvýhodněnou cenu 3.000,-Kč (cena samostatné zkoušky bez kurzu - 4.500,-Kč)
Hlavní lektor: JUDr. Tomáš Philippi, spoluautor realitního zákona
V ceně kurzu: Učebnice shrnující základní okruhy realitní zkoušky, které jsou obsahem její písemné části
Obsah kurzu:: Kurz je rozdělen do modulů, s jejichž rozpisem se můžete seznámit zde
Nabídka kurzu ke stažení: Celou nabídku kurzu si také můžete stáhnout zde
Nejbližší termíny:
Připravujeme nové termíny
V případě zájmu o individuální termín nás kdykoli kontaktujte

Každý, kdo bude chtít nadále poskytovat služby realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo dokonce jen v zaměstnaneckém či spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), musí splňovat podmínku odborné způsobilosti. Jedním ze způsobů jejího získání je úspěšné absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž zájemce získá kvalifikaci pro obor "Realitní zprostředkovatel".

"S naším kurzem bude složení realitní zkoušky hračka"

Znalosti a dovednosti, které jsou nově realitní zkouškou povinně vyžadovány, značně přesahují dosud běžný standard užívaný při poskytování realitních služeb. K získaní požadových a zkouškou podrobně ověřovaných znalostí je tak třeba odborného a hlubšího vzdělání nejen v problematice zprostředkování, ale i v řadě dalších návazných oblastí.

Všem zájemcům o složení realitní zkoušky nabízíme základní přípravný kurz pro její úspěšné zvládnutí.

Základní kurz se věnuje vybraným okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor Realitní zprostředkovatel a zahrnuje především okruhy, u nichž je stanoveno jejich ověření písemným testem.

V rámci kurzu tedy mimo jiné nejsou zahrnuty okruhy realitní zkoušky týkající se praktických dovedností realitního zprostředkovatele a některé další okruhy, u nichž není předepsáno písemné ověření.

Základní kurz je tak vhodný především pro osoby, které již mají praktické zkušenosti s pokytováním realitních služeb, avšak potřebují si doplnit znalosti z dalších oborů předepsaných pro realitní zkoušku.
Komplexní přípravný kurz k realitní zkoušce
Délka kurzu: 8 lekcí (délka jedné lekce - 8 hodin)
Zaměření komplexního kurzu:
Komplexní přípravný kurz se věnuje všem okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor "Realitní zprostředkovatel" a zahrnuje i okruhy týkající se praktických dovedností realitního zprostředkovatele.
Kurz je tak vhodný především pro zájemce, kteří dosud nemají větší praktické zkušenosti s poskytováním realitních služeb.
Cena kurzu: 14.000,-Kč
Možnost absolvování realitní zkoušky:
Účastníci kurzu budou mít již při jeho zahájení možnost přihlásit se i k absolvování autorizované realitní zkoušky, jejíž konání bude zajištěno po ukončení kurzu v bezprostředně navazujících termínech tak, aby co nejlépe vyhovovaly každému zájemci o zkoušku (1. den - písemná část, 2. den - ústní část).
Pro účastníky kurzu možnost přihlásit se k absolvování autorizované realitní zkoušky za zvýhodněnou cenu 3.000,-Kč (cena samostatné zkoušky bez kurzu - 4.500,-Kč)
Hlavní lektor: JUDr. Tomáš Philippi, spoluautor realitního zákona
V ceně kurzu: Učebnice shrnující základní okruhy realitní zkoušky, které jsou obsahem její písemné části
Obsah kurzu:: Kurz je rozdělen do modulů, s jejichž rozpisem se můžete seznámit zde
Nabídka kurzu ke stažení: Celou nabídku kurzu si také můžete stáhnout zde
Nejbližší termíny:

Každý, kdo bude chtít nadále poskytovat služby realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo dokonce jen v zaměstnaneckém či spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), musí splňovat podmínku odborné způsobilosti. Jedním ze způsobů jejího získání je úspěšné absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž zájemce získá kvalifikaci pro obor "Realitní zprostředkovatel".

"S naším kurzem se není třeba realitní zkoušky bát"

Znalosti a dovednosti, které jsou nově realitní zkouškou povinně vyžadovány, značně přesahují dosud běžný standard užívaný při poskytování realitních služeb. K získaní požadových a zkouškou podrobně ověřovaných znalostí je tak třeba odborného a hlubšího vzdělání nejen v problematice zprostředkování, ale i v řadě dalších návazných oblastí.

Všem zájemcům o složení realitní zkoušky nabízíme komplexní přípravný kurz pro její úspěšné zvládnutí.

Komplexní přípravný kurz se věnuje všem okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor "Realitní zprostředkovatel" a zahrnuje tak i okruhy týkající se praktických dovedností realitního zprostředkovatele.

Kurz je tak vhodný především pro zájemce, kteří dosud nemají větší praktické zkušenosti s poskytováním realitních služeb a potřebují si vedle právních a dalších vědomostí doplnit i znalosti z praktického jednání a vystupování realitního zprostředkovatele předepsaných pro realitní zkoušku.Garantovaná výuka
Jako hlavní lektor výuku osobně vede a garantuje advokát JUDr. Tomáš Philippi, který je mimo jiné:

Účastníci školení a kurzů tak získají i veškeré podrobnosti a skryté souvislosti ohledně účelu a skutečného obsahu jednotlivých ustanovení realitního zákona, které jim takto poskytne přímo jeho spoluautor.


Realitní zákon | Realitní kurzy | Realitní zkoušky | Kontakt
Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi
IČ: 66257603 | sídlem Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz
www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
2019 © Philippi
Realitní zákon | Realitní kurzy | Realitní zkoušky | Kontakt
Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datová schránka: idkgmdm
www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
2019 © Philippi