Školení k realitnímu zákonu | Základní kurz k realitní zkoušce | Komplexní kurz k realitní zkoušce
Základní přípravný kurz k realitní zkoušce (vybrané otázky)
Délka kurzu: 6 lekcí (délka jedné lekce - 8 hodin)
Zaměření základního kurzu:
Základní kurz se věnuje vybraným okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor "Realitní zprostředkovatel" a zahrnuje především okruhy, u nichž je stanoveno jejich ověření písemným testem.
V ramci kurzu tedy nejsou zahrnuty okruhy realitní zkoušky týkající se praktických dovedností realitního zprostředkovatele a některé další okruhy, u nichž není předepsáno písemné ověření.
Cena kurzu: 12.000,-Kč | Je-li kurz realizován externí agenturou, může se jeho cena lišit
Možnost absolvování realitní zkoušky:
Účastníci kurzu budou mít již při jeho zahájení možnost přihlásit se i k absolvování autorizované realitní zkoušky, jejíž konání bude zajištěno po ukončení kurzu v bezprostředně navazujících termínech tak, aby co nejlépe vyhovovaly každému zájemci o zkoušku (1. den - písemná část, 2. den - ústní část).
Pro účastníky kurzu možnost přihlásit se k absolvování autorizované realitní zkoušky za zvýhodněnou cenu 3.000,-Kč (cena samostatné zkoušky bez kurzu - 4.500,-Kč)
Hlavní lektor: JUDr. Tomáš Philippi, spoluautor realitního zákona
V ceně kurzu: Učebnice shrnující základní okruhy realitní zkoušky, které jsou obsahem její písemné části
Obsah kurzu:: Kurz je rozdělen do modulů, s jejichž rozpisem se můžete seznámit zde
Nabídka kurzu ke stažení: Celou nabídku kurzu si také můžete stáhnout zde
Nejbližší termíny:
Praha | Základní kurz
3. + 4.9, 10.9 + 11.9., 22.9. + 23.9.2020
Již obsazeno
Brno | Základní kurz
7.10., 13.10., 14.10., 20.10., 21.10., 27.10.2020

V případě zájmu o individuální termín nás kdykoli kontaktujte

Každý, kdo bude chtít nadále poskytovat služby realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo dokonce jen v zaměstnaneckém či spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), musí splňovat podmínku odborné způsobilosti. Jedním ze způsobů jejího získání je úspěšné absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž zájemce získá kvalifikaci pro obor "Realitní zprostředkovatel".

❞ S naším kurzem bude složení realitní zkoušky hračka ❝

Znalosti a dovednosti, které jsou nově realitní zkouškou povinně vyžadovány, značně přesahují dosud běžný standard užívaný při poskytování realitních služeb. K získaní požadových a zkouškou podrobně ověřovaných znalostí je tak třeba odborného a hlubšího vzdělání nejen v problematice zprostředkování, ale i v řadě dalších návazných oblastí.

Všem zájemcům o složení realitní zkoušky nabízíme základní přípravný kurz pro její úspěšné zvládnutí.

Základní kurz se věnuje vybraným okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor Realitní zprostředkovatel a zahrnuje především okruhy, u nichž je stanoveno jejich ověření písemným testem.

V rámci kurzu tedy mimo jiné nejsou zahrnuty okruhy realitní zkoušky týkající se praktických dovedností realitního zprostředkovatele a některé další okruhy, u nichž není předepsáno písemné ověření.

Základní kurz je tak vhodný především pro osoby, které již mají praktické zkušenosti s pokytováním realitních služeb, avšak potřebují si doplnit znalosti z dalších oborů předepsaných pro realitní zkoušku.
Komplexní přípravný kurz k realitní zkoušce
Délka kurzu: 8 lekcí (délka jedné lekce - 8 hodin)
Zaměření komplexního kurzu:
Komplexní přípravný kurz se věnuje všem okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor "Realitní zprostředkovatel" a zahrnuje i okruhy týkající se praktických dovedností realitního zprostředkovatele.
Kurz je tak vhodný především pro zájemce, kteří dosud nemají větší praktické zkušenosti s poskytováním realitních služeb.
Cena kurzu: 14.000,-Kč | Je-li kurz realizován externí agenturou, může se jeho cena lišit
Možnost absolvování realitní zkoušky:
Účastníci kurzu budou mít již při jeho zahájení možnost přihlásit se i k absolvování autorizované realitní zkoušky, jejíž konání bude zajištěno po ukončení kurzu v bezprostředně navazujících termínech tak, aby co nejlépe vyhovovaly každému zájemci o zkoušku (1. den - písemná část, 2. den - ústní část).
Pro účastníky kurzu možnost přihlásit se k absolvování autorizované realitní zkoušky za zvýhodněnou cenu 3.000,-Kč (cena samostatné zkoušky bez kurzu - 4.500,-Kč)
Hlavní lektor: JUDr. Tomáš Philippi, spoluautor realitního zákona
V ceně kurzu: Učebnice shrnující základní okruhy realitní zkoušky, které jsou obsahem její písemné části
Obsah kurzu:: Kurz je rozdělen do modulů, s jejichž rozpisem se můžete seznámit zde
Nabídka kurzu ke stažení: Celou nabídku kurzu si také můžete stáhnout zde
Nejbližší termíny:
Připravujeme nové termíny
V případě zájmu o individuální termín nás kdykoli kontaktujte

Každý, kdo bude chtít nadále poskytovat služby realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo dokonce jen v zaměstnaneckém či spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), musí splňovat podmínku odborné způsobilosti. Jedním ze způsobů jejího získání je úspěšné absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž zájemce získá kvalifikaci pro obor "Realitní zprostředkovatel".

Znalosti a dovednosti, které jsou nově realitní zkouškou povinně vyžadovány, značně přesahují dosud běžný standard užívaný při poskytování realitních služeb. K získaní požadových a zkouškou podrobně ověřovaných znalostí je tak třeba odborného a hlubšího vzdělání nejen v problematice zprostředkování, ale i v řadě dalších návazných oblastí.

Všem zájemcům o složení realitní zkoušky nabízíme komplexní přípravný kurz pro její úspěšné zvládnutí.

Komplexní přípravný kurz se věnuje všem okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor "Realitní zprostředkovatel" a zahrnuje tak i okruhy týkající se praktických dovedností realitního zprostředkovatele.

Kurz je tak vhodný především pro zájemce, kteří dosud nemají větší praktické zkušenosti s poskytováním realitních služeb a potřebují si vedle právních a dalších vědomostí doplnit i znalosti z praktického jednání a vystupování realitního zprostředkovatele předepsaných pro realitní zkoušku.


Aktuálně | Realitní zákon | Vzdělávací kurzy | Realitní zkoušky
Smlouvy pro RK | Lektoři | Kontakt
Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi
IČ: 66257603 | sídlem Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz
www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
2019 © Philippi
Aktuálně | Realitní zákon | Vzdělávací kurzy | Realitní zkoušky | Smlouvy pro RK | Lektoři | Kontakt
Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datová schránka: idkgmdm
www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
2019 © Philippi